ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Σας ευχαριστούμε που μας επιλέξατε και σας ενημερώνουμε για τον κανονισμό λειτουργίας του  K.Ξ.Γ. EUROTIME.

  1. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ // ΑΡΓΙΕΣ

1) Η φοίτηση στο εκπαιδευτήριο μας για τη φετινή σχολική περίοδο διαρκεί από “16/09/19 έως τις 05/06/20”, για μαθητές Δημοτικών και ενήλικες και έως την έναρξη των γραπτών εξετάσεων του σχολείου για μαθητές Γυμνασίων κ΄ Λυκείων. Για τους υποψήφιους των διπλωμάτων η διάρκεια φοίτησης εξαρτάται από τις ημερομηνίες των επίσημων γραπτών και προφορικών εξετάσεων, οι οποίες ορίζονται από τα Ινστιτούτα που τις διοργανώνουν. 

2) Το Κ.Ξ.Γ δε θα λειτουργεί, μόνο κατά τις περιόδους που ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.&Θ.) ως επίσημες σχολικές αργίες, καθώς και σε περιπτώσεις μικρής συμμετοχής μαθητών (λόγω π.χ. καιρικών συνθηκών ή άλλων ειδικών περιπτώσεων ) έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ομοιόμορφη πρόοδος των μαθητών.

3) Για τους μαθητές διπλωμάτων η λήξη της φοίτησης εξαρτάται από την ημερομηνία των γραπτών και προφορικών εξετάσεων ανά γλώσσα.

Β) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

4) Στην έναρξη του σχολικού έτους μαθητές και γονείς ενημερώνονται με επιστολή για το σταθερό εβδομαδιαίο ωράριο υποδοχής καθηγητών. Οι ώρες κι οι ημέρες υποδοχής των γονέων από τους καθηγητές είναι ίδιες για όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

5) Οι γονείς επίσης θα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας  καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου.

Γ) ΔΙΔΑΚΤΡΑ

6) Με την εγγραφή τους  – δεν επιστρέφεται οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον δύο (2) μήνες μαθημάτων εκτός εάν προκύψει λόγος υγείας (εξαιρούνται οι μαθητές έως 9 ετών).

7) Τα δίδακτρα προπληρώνονται την πρώτη εβδομάδα έκαστου μηνός εκτός των περιπτώσεων όπου έχουν ήδη προσυμφωνηθεί  κατά την εγγραφή του μαθητή/τριας  (προσφορές).

8) α) Σύμφωνα με τον κανόνα λειτουργίας όλων των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων κατά τους μήνες Δεκέμβριο-Ιανουάριο και Απρίλιο ή Μάιο (που διαρκούν οι 15ες -δεκαπενθήμερες- διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα) τα δίδακτρα πληρώνονται κανονικά.

     β) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι προσυμφωνημένες τιμές διδάκτρων των εγγραφών για  το Σχολικό Έτος 2019-2020, ισχύουν εφόσον τα Φροντιστήρια συνεχίσουν να απαλλάσσονται από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ( Φ.Π.Α. ).

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Οι προεγγραφές των μαθητών έως 15/06/2019, όπου ισχύει η Δέσμευση Σταθερής Τιμής, για το Σχ. Έτος 2019-2020.

 γ) ΠΡΟΣΟΧΗ: 

I. Τα δίδακτρά μας είναι ετήσια και πληρώνονται σε (9) εννέα, είτε (10) δέκα δόσεις. 

II. Η Ετήσια Δαπάνη των διδάκτρων για τα διπλώματα, δύναται να αυξηθεί, ανάλογα με την ημερομηνία των τελικών εξετάσεων, η οποία ορίζεται από τα Ινστιτούτα που τις διοργανώνουν. –

9) Για τα φροντιστηριακά μαθήματα που γίνονται εκτός του τακτικού προγράμματος εκπαίδευσης (και δεν αναπληρώνουν απραγματοποίητες ώρες) καταβάλλονται τα δίδακτρα κανονικά. Εξαιρούνται οι ώρες των επαναληπτικών διαγωνισμάτων-test και των ενισχυτικών διδασκαλιών.

10) Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των διδάκτρων, μετά την πάροδο 30 ημερών από την προσυμφωνημένη ημερομηνία καταβολής  των διδάκτρων, η Γραμματεία ειδοποιεί τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εξόφληση της οφειλής.

11) Από την πάροδο 2 μηνών από την ημερομηνία πληρωμής  των διδάκτρων ( 1η εβδομάδα έκαστου μηνός ) είτε από την προσυμφωνημένη ημερομηνία πληρωμής, η φοίτηση διακόπτεται αυτομάτως χωρίς απαιτήσεις από τον μαθητή – κηδεμόνα και το ποσό θεωρείται οφειλόμενο.

12) Σε περίπτωση αποχωρήσεων με συνέπεια τη «διάλυση του τμήματος» που παρακολουθεί ένας μαθητής με αιτία π.χ. διακοπή φοίτησης, αλλαγή προγράμματος κ.ο.κ. τότε ο εκπαιδευτικός οργανισμός δεν υποχρεούται να διατηρήσει το τμήμα σε λειτουργία. Όριο έως τέσσερις (4) εν ενεργεία μαθητές. 

Δ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

13) Η αντικατάσταση των ωρών διδασκαλίας είναι υποχρέωση του   φροντιστηρίου, όταν αυτές δεν πραγματοποιηθούν με δική του υπαιτιότητα.

14)  Σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, διακοπών ρεύματος και γενικά εξωγενών παραγόντων, που μπορεί να αποτρέψουν την εύρυθμη λειτουργία μας, ο εκπαιδευτικός οργανισμός Eurotime δε θεωρεί ως υπαιτιότητά του την αναβολή των μαθημάτων. Εφόσον κριθεί εκπαιδευτικά αναγκαίο να συμπληρωθεί ο διδακτικός χρόνος, οι ώρες των μαθημάτων που θα πραγματοποιηθούν δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση.

Ε) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ – EXTRA

15) Οι ενισχυτικές διδασκαλίες ατομικά ή σε group προκύπτουν:

     i) Σε περίπτωση αδυναμιών – κενά – του μαθητή που προέρχεται π.χ. από άλλο εκπαιδευτικό χώρο, ιδιαίτερα μαθήματα κ.ο.κ.

    ii) Σε περίπτωση ασθενείας και εφόσον κριθεί απαραίτητο εκπαιδευτικά από τις καθηγήτριες του μαθητή.

   iii) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελλιπής μελέτη του μαθητή στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

16α) Η παρουσία των υποψηφίων των διπλωμάτων στα test προσομοίωσης Σαββάτου και στα ολοήμερα test είναι υποχρεωτική.

16 β) Η παρουσία των υποψηφίων των διπλωμάτων στα extra προγράμματα, κατά τις διακοπές του Πάσχα, είναι υποχρεωτική.

17) Οι υποψήφιοι των διπλωμάτων της Αγγλικής Γλώσσας για τις εξετάσεις του πανεπιστημίου του Cambridge, που έχουν εγγραφεί μέσω του εκπαιδευτικού μας οργανισμού, υποχρεούνται να συμμετάσχουν στις τελικές προφορικές εξετάσεις του Κ.Ξ.Γ. EUROTIMΕ.

18) Η συμμετοχή των μαθητών στα τμήματα μελέτης πρέπει να επικυρωθεί από τη Διεύθυνση του Φροντιστηρίου.

ΣΤ) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

19) Οι μαθητές του EUROTIME υποχρεούνται να σέβονται το χώρο του φροντιστηρίου, όπως αρμόζει σε κάθε σωστά οργανωμένο εκπαιδευτήριο.

20) Οι μαθητές υποχρεούνται να τηρούν τον οφειλόμενο σεβασμό και να υπακούουν στις εντολές και στις  οδηγίες των διδασκόντων και λοιπών υπευθύνων του Κ.Ξ.Γ. 

21) Σε περίπτωση αντιγραφής ή απόπειρας παραπλάνησης κατά τα γραπτά test, 

ο μαθητής τιμωρείται με μηδενισμό στο συγκεκριμένο μάθημα.

22) α)Σε περίπτωση αποβολής από την αίθουσα ο μαθητής παίρνει απουσία.

      β)Σε περίπτωση 2 αποβολών ειδοποιούνται οι κηδεμόνες του.

      γ)Σε περίπτωση επανάληψης της ανάρμοστης συμπεριφοράς του μαθητή, το Κ.Ξ.Γ.   
        έχει το δικαίωμα να εξετάσει από κοινού με τους γονείς του, τη διακοπή της   
      φοίτησής του.

23) Το Κ.Ξ.Γ. έχει το δικαίωμα να αποφασίσει την οριστική διαγραφή του/της μαθητή/τριας σε περίπτωση σοβαρού αδικήματος ή επαναλαμβανόμενης ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Ζ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ

24) Το Κ.Ξ.Γ EUROTIME έχει την ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών, μόνο κατά τις διδακτικές ώρες που έχουν την υποχρέωση να βρίσκονται στο χώρο του φροντιστηρίου.

25) Ο χώρος του προαυλίου δεν αποτελεί τόπο παιχνιδιού κι εκτόνωσης των μαθητών, κυρίως για λόγους ασφάλειας, καθώς και για να γίνεται εφικτή η διατήρηση της αναγκαίας ησυχίας κατά τη διδασκαλία τυχόν μαθημάτων που πραγματοποιούνται ταυτοχρόνως.

26) Απαγορεύεται η παρουσία στο προαύλιο χώρο του φροντιστηρίου στοιχείων ξένων προς την εκπαιδευτική μας κοινότητα.

Η) ΑΠΟΥΣΙΕΣ – ΑΝΑΒΟΛΕΣ // ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

27) Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει όριο απουσιών για την προαγωγή τους στο επόμενο επίπεδο, για το οποίο ενημερώνονται με επιστολή στην αρχή της σχολικής χρονιάς.

28) Υποχρεούνται οι μαθητές να ειδοποιούν ότι θα απουσιάσουν :

     α) στην περίπτωση ιδιαίτερου, 30 λεπτά πριν την κανονική ώρα προσέλευσης            
    στο μάθημα. 

     β) στην περίπτωση τμήματος – group, 10 λεπτά νωρίτερα από την κανονική ώρα
    προσέλευσης στο μάθημα.

29) Αν ο μαθητής δεν προσέλθει κατά τη διδακτική ώρα, οφείλει να μας ενημερώσει διαφορετικά το φροντιστήριο γνωστοποιεί την απουσία του στον κηδεμόνα του.

30) Στην περίπτωση των ιδιαιτέρων μαθημάτων η αναβολή γίνεται μόνο μέσω της Διευθύνσεως.

31) Με απουσία χρεώνεται ο μαθητής /τρια που αποχωρεί πριν την λήξη του μαθήματος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Διευθύνσεως κι η αποχώρηση του επιτρέπεται εφόσον η Διεύθυνση έχει επικοινωνήσει με τους κηδεμόνες του.

Θ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ // ΒΑΣΕΙΣ

32) Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει όριο βαθμολογίας – βάσεων για την προαγωγή τους στο επόμενο επίπεδο, για το οποίο ενημερώνονται με επιστολή στην αρχή της σχολικής χρονιάς.

33) Κάθε τρεις μήνες, μαθητές και γονείς ενημερώνονται με επιστολή για τις ημέρες παράδοσης των ελέγχων για την πρόοδο των μαθητών.

Ι) Απαγορεύεται η προσέγγιση των καθηγητριών του Εκπαιδευτικού μας Οργανισμού, για παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων κ΄οίκον, καθώς και η επικοινωνία μαζί τους, στους προσωπικούς τηλεφωνικούς αριθμούς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ύπαρξη του κανονισμού λειτουργίας έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης των μαθητών και την επίτευξη των καλύτερων δυνατών εκπαιδευτικών συνθηκών,  με μοναδικό στόχο την ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

Ο κανονισμός λειτουργίας του φροντιστηρίου δύναται να συμπληρωθεί αν κριθεί αναγκαίο.    

                                                                            ΦΙΛΙΚΑ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 & ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  15341

 ΤΗΛ : 600.900.2               Ε-mail:[email protected]
          600.97.95              https://www.eurotime.gr                               FAX : 600.97.95 

Κατηγορίες: POST/NEWS

0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Σύμβολο κράτησης θέσης avatar